www.www.utw-wesola.org

Władze Stowarzyszenia:
 
Walne Zebranie Członków / Delegatów

   ZARZĄD
  
    Prezes - Eugeniusz Sobczak
    Wiceprezes ds. Programowych  Beata Ketner
 
    Wiceprezes ds. Organizacyjnych - Wiesława Klementowicz   
    Skarbnik -  Grażyna Jurkowska
    Sekretarz -   Barbara Kozakiewicz
    Członkowie:  Andrzej Koziorowski

 Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Maria Kłos

Wiceprzewodnicząca - Hanna Wójtowicz

Sekretarz - Teresa Polowczyk

  
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej
Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa

 Powered by: www.cdx.pl