www.www.utw-wesola.org

Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej jest stowarzyszeniem zarejestrowanym 23 czerwca 2009 roku.

 

Cele Stowarzyszenia określa statut, są to m.in:  

 

kształtowanie postaw sprzyjających uczeniu się przez całe życie,
przeciwdziałanie osamotnieniu ludzi starszych, podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania i utrzymania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami Dzielnicy Wesoła propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, samopomoc koleżeńska w zakresie poprawy jakości życia.

 

UTW w Wesołej realizuje swoje cele przez różne formy samokształcenia i rozwijania zainteresowań. Naszym Słuchaczom proponujemy wykłady, seminaria, lektoraty języków obcych, warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne, imprezy kulturalne i okolicznościowe oraz wyjazdy turystyczne. Propozycje nasze są odpowiedzią na potrzeby: samokształcenia, samorozwoju, wypełnienia wolnego czasu, budowania więzi towarzyskich, stymulacji psychicznej i fizycznej, a także stwarzają możliwość realizacji młodzieńczych marzeń… 
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej
Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa

 Powered by: www.cdx.pl