www.www.utw-wesola.org

Historia UTW w Wesołej

 

2008 – wrzesień
inicjatywa kilku osób (m.in.: Edwarda Kłosa – burmistrza Wesołej, Elżbiety Daniłowicz – dyrektor Biblioteki Publicznej w Wesołej) zmierzająca do zainteresowania grupy osób powołaniem uniwersytetu trzeciego wieku w Wesołej.


2008 / 2009 – przełom roku
liczne spotkania grupy inicjatywnej zakończone zwołaniem zabrania założycielskiego.


2009 – 26 lutego
zebranie założycielskie (23 członków założycieli), zostały wybrany komitet założycielski oraz władze stowarzyszenia (zarząd i komisja rewizyjna).
Złożono dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego.


2009 – 23 czerwca
rejestracja Stowarzyszenia Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej.


2009 – 10 października
inauguracja I roku akademickiego Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Wesołej.
Uroczystość miała miejsce w auli Gimnazjum Nr 120 w Wesołej.  
W programie: Elżbieta Jodłowska w recitalu „Jednoosobowe klimakterium”, wykład Bogusława Falickiego „Ruch UTW w Polsce, jego rozwój i znaczenie”. Gości powitał zespół UTW z Domu Kultury „Praga”.

  
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej
Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa

 Powered by: www.cdx.pl