www.www.utw-wesola.org

UTW Wesoła - tygodniowy plan zajęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa                

Czwartek

Piątek

 

Zajęcia z psychologii pozytywnej

ODT ”Pogodna” St. Miłosna

11.30-12.30

Prowadząca: Anna Szymańska

 

 

 

Gimnastyka rehabilitacyjna z muzykoterapią

10.30-11.30

Fitness Art.

 St. Miłosna

ul. Trakt Brzeski 

 

 

   Kurs komputerowy obsługa urządzeń multimedialnych

Zajęcia od 1.01.2020

Prowadząca:

Monika Dębicka

17.00-18.00

Szkoła Podst. Nr 174

Plac W. Polskiego 28

 

 

J.angielski     konwersacje

11.00-12.30

ODT "Pogodna"

St. Miłosna

ul. Jana Pawła II 25

 

 

J.hiszpański

11.45-12.45

lektor:Patricia Sysniegas Munoz de Nawrot

ODT” Pogodna

St.Miłosna

ul.Jana Pawła II 25

 

 

Wykłady

17.00 SP 171

Wesoła Centrum

ul. Armii Krajowej 39

 

J. angielski, gr. 1

8.30-9.30

lektor Bogumiła Nawrot ODT "Pogodna"  

St.Miłosna,

ul. Jana Pawła II 25

 

J. angielski, gr3

9.40-10.40

lektor Bogumiła Nawrot ODT "Pogodna"

St. Miłosna,

ul. Jana Pawła II 25

 

J. angielski, gr. 2

10.40-11.40

lektor Bogumiła Nawrot

ODT "Pogodna", St.Miłosna, ul. Jana Pawła II 25

 

 

Gimnastyka rehabilitacyjna z muzykoterapią

10.30-11.30

Fitness Art.,

St. Miłosna,

ul.Trakt Brzeski

 

 

 

 

 

Chór -

14.30-16.00

Prowadzaca: Aleksandra Endzelm-Obertyn,

Szkoła Podst. Nr 171

 

 

 

 

 

 

Wykłady - prelekcje wolontaryjne

wg planu*

11.00

 ODT „Pogodna”

 St. Miłosna

ul. Jana Pawła II 25

 

Brydż

10.30-15.00   

ODT "Pogodna"

St. Miłosna

Ul. Jana Pawła II 25

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcje muzealne  

1 x w miesiącu o godz. 14.00

 

 

 

 Brydż  

10.30-15.00

ODP "Pogodna"

St. Miłosna

ul. Jana Pawła II 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

Spacery po Warszawie 

1 x w m-cu *

 

Spotkania integracyjne*

 

 

*Szczegółowe informacje będą podawane w programie miesięcznym.

Wykłady, seminaria, spotkania muzealne, spotkania okolicznościowe  -  zgodnie z grafikiem sporządzanym na poszczególne miesiące.

Stan na 02.09.2019 
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej
Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa
 Powered by: www.cdx.pl